Instalasi Penunjang

IPAL, CSSD, LAUNDRY, DAPUR,

DAN PEMULASARAN JENAZAH

2018 - Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja